A manoppelloi lepel története

Szerző: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

 

Tudományos kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a Manoppello-i lepel Jeruzsálemból származik. Az Arc megörökítése Krisztus sírjában keletkezett, az Ő feltámadása alatt. Több, mint valószínű, hogy a Torinói lepel és a” Veronika Kendője” Edessaba kerültek, ahol az V. századig őrizték . A legrégebbi legenda, az u.n. Kamuliani, a VI.századból való, ez beszél a Krisztus Arcképről, mely 574-ben Konstantinápolyba került, az Edessa közelében fekvő Kamuliana nevű kis helységből.

Tibilisiből, a VI: századból származó szövegben azt olvassuk, hogy a Szűz Anya, Fia mennybemenetele után őrzött egy vászonképet, amely az Úr Jézus sírjában keletkezett. Azt a képet magától Istentől kapta hogy imádkozhasson, Fia képét nézve.
Másik legenda, amelyben megpróbálták megmagyarázni Jézus Arca másolatának csodálatos keletkezését, Edessa királyáról, Abgarról szól, aki pestisben szenvedett és küldöttjén keresztül kérte Jézust, hogy jöjjön Edessaba és gyógyítsa meg. Az Úr Jézus nem ment el, de elküldte a levelét és a Kendőt, Arca másolatával.
Amikor Agbar király meglátta a kendőn az isteni Arc képét, teljesen megszabadult a betegség rabságából.
A Veronikáról szóló legenda azonban, aki Jézus arcát törölte a Keresztúton, valószinüleg a középkorban keletkezett, a csodás kép következő magyarázatával.
A kendőn nem találtak vérnyomokat és állitólag nem létezett Veronika asszony sem.
Amikor Szent Veronika Kendőjéről beszélünk, emlékeznünk kell, hogy ez csak a Jézus sírjából való kendő meghatározása. A Veronika név latin és görög szavak egyesítéséből származik: veraeikon = „valódi kép”.
A Veronika Kendő, a VIII. században Rómába került és a Szent Péter Bazilikában őrizték, a Szent Veronika kápolnában.
A 753 évi Pápai Krónikában feljegyezték, hogy az ünnepélyes körmeneten,
II.István pápa mezitláb vitte a nem emberi kézzel festett Krisztus Arcképet.
 Ezt az ereklyét nevezték „első ikon”-nak, „Kamuliani lepel”-nek, Edessai érem”-nek.
Mindenki meg volt győződve arról, hogy a Krisztus Arcképet nem emberi kéz festette, ezért acheiropoietos nevet adták neki. Nyilvánvaló volt,hogy ez a legjobban ismert ereklye, melyet a Szent Péter Bazilikában őriztek.
Veronika Kendője rengeteg zarándokot vonzott Rómába, akiknek az ismertető jele a Krisztus Arc kicsinyített mása volt.
III.Ince pápa 1208-ban bevezette az ünnepélyes körmenet szokását a Szent Veronika Kendővel, melyet az Epifániát követő első vasárnap tartottak és a Vatikáni Bazilikából az in Sassia Szent Lélek templomába vezetett. A szertartás alamizsna-osztással végződött, három dénár adománnyal (kenyérre, borra és húsra), Róma legszegényebb polgárainak részére.
Dante Alighieri (1265-1321) azt írja a Vita nuovaban, hogy tömegesen jöttek megnézni a Krisztus Arc képmását a Szent Veronika Kendőjén.
Az Isteni komédiában is, több alkalommal ír Dante a Veronika Kendőjéről, kiemelve, hogy az, az Isten Arcát ábrázolja. Az Isteni komédia tetőpontja az a jelenet, amikor a zarándok a mennyben Isten előtt áll, Aki először természetfeletti fényként mutatkozik, de a fény központjában kiéleződik a Krisztus Arc.
Ez a jelenet inspirálta XVI. Benedek pápát is az első enciklika megírására: Isten maga a Szeretet.
Francesco Petrarka (1304-1374) nagy, olasz költő hasonlókat ír az isteni Krisztus Arcról Veronika Kendőjén, a Familiari canzoniere c. művében.
A svéd Szent Brigitta, aki részt vett az 1350 –es jubileumi év ünneplésén, is ír arról az igazi Krisztus Arcképről, melyet Veronika Kendője megörökített.
Ennek az ereklyének fontosságát az a tény is bizonyítja, hogy az új Szent Péter Bazilika építésének alapkövét 1506-ban azon a helyen tették le, ahol elsőként azt az óriási oszlopot építették fel, melynek belsejében a Vatikán Kincstára kapott helyet.
A Kincstár létrehozásának elsődleges célja a „Valódi Krisztus Arc” kép őrzése volt.
Az oszlopon, amely Jeruzsálemi Szent Veronika nevét viseli, a következő felirat található a mai napig: „Veronika Kendőjén megörökített magasztos Megváltó Arckép méltó megünnepléséhez, VIII.Orbán pápa építtette és díszíttette fel a Jubileumi Évben1525.”
A Gregoriai Egyetem professzora Heinrich Pfeiffer, éveken át kutatta a Veronika Kendőjével kapcsolatos esetet a művészet-történet szempontjából, a kereszténység legrégebbi forrásainak segítségével.
A kutatások kimutatták, hogy a Manoppello-i kép ősmintaként tekinthető a Krisztus Arcot bemutató összes kép számára. A kutatások megindításához a professzort
Blandin Paschalis Schlöner trappista szerzetesnő és ikonfestő feltárásai ihlették meg.
A nővér, több éves, aprólékos kutatások eredményeként bebizonyította, hogy a Manoppello-i lepel arca tökéletesen fedi a Torinói leplen lévő arcot.
A tizenötödik és korábbi századból származó, hivatalos Veronika Kendő –másolatokon ugyanaz a Jézus arc látható: nyitott szemmel, hajjal, szakállal, határozott orral, letakart füllel és nyakkal.
Veronikát Europa legnagyobb festői festették meg : Jan van Eyck, Hans Memling, Robert Camping, Andrea Mantegna, Dirk Bouts. A XVII. század elejéig az ecset mesterei, mind nyitott szemmel festették a Krisztust, mintázva ugyanazt az Isteni Arc képmodellt, amely Manoppelloi leplen található.
Jacop Grimaldi, a pápa megbízásából, leltár szerint összeírta a Szent Péter Bazilika összes kincsét. Az 1618 és 1620-as években általa megírt és nyomtatásra kerülő: Opusculum de Sacrosanto Veronicae Sudario másolatok címoldalán a Veronika Kendő Isteni Arckép látható, pontosan úgy, mint az addig megfestett képeken.
Azonban az 1635-ből való Opusculum... másolaton más Krisztus Arckép látható, csukott szemmel.
A Krisztus Arc festésében 1626-ban gyökeres változás következett be, amikor
VIII. Orbán pápa felszentelte az újonnan épült Szent Péter Bazilikát. Ebben az időben az élő Krisztus-arc helyett megjelent a halott Krisztus kép, csukott szemmel.
1620 után a keresztény ikonográfiában igazi forradalom tört ki. Paul Badde: ”Isteni Arckép, Manoppelloi lepel” c. Könyvében úgy véli, hogy körülbelül ez időben a hiteles Veronika Kendőjét ellopták a Szent Péter Bazilikából és helyére egy halott Jézus -arcot ábrázoló kendőt helyeztek el.
1616 év elején elterjedt az a hír, mely szerint, eltünt Szent Veronika Kendője, amelyet a VIII.századtól a vatikáni Bazilikában őriztek. Feltételezik, hogy utoljára V. Pál pápa tartotta kezében a valódi Veronika Kendőt az ünnepélyes körmenet alatt,1606 január 25-én . Vajon hiteles volt ez a Kendő? 1617-ben V.Pál pápa megtiltotta a Kendő másolását, a Vatikán egyetértése, vagy jóváhagyása nélkül.
Néhány történész feltételezése szerint sokkal előbb is ellophatták a Kendőt , hiszen amikor 1527 május 14-én, V.Károly katonái elfoglalták Rómát, V.Orbán pápa levelet írt az orvietoi hercegnőhöz, amelyben tájékoztatta őt, hogy a vatikáni Bazilika oltára előtt 500 férfi halt meg, a szent ereklyéket szétszórták, egy részét elégették.
Néhányan úgy vélik, hogy a Veronika Kendőt ellopták és különböző tavernákban kallódik, senki nem számított arra, hogy az, a híres Veronika Kendője.
Ezt megerősítik német történészek:Gustaw Draysen és Ludwig von Pastor, a Pápák történetében.
VII. Kelemen pápa 1528-ban különleges utasítást adott ki, melynek célja az ellopott ereklye visszaszerzése és elhelyezése volt a Vatikáni Bazilikában.
1528 nov.26-án, ünnepélyes körmenettel, a visszaszerzett ereklyét a Szent Márk templomból visszavitték a Vatikánba. Sok ereklye között nem lett volna nehéz betenni a hamis kendőt. Nem tudni azonban, mikor tünt el a Szent Péter Bazilikából a valódi Szent Veronika Kendő? 1527-ben, Róma elfoglalása idején, vagy a XVII.század elején? A Szent Péter Bazilikában két eltörött, kristályüvegű keret található, amelyek közül egyikben, a XVI., vagy XVII. századig, Veronika Kendőjét őrizték. Ezekkel a keretekkel pontosan megegyezik a Manoppelloi Lepel nagysága.
Badde Paul rámutat arra a tényre, hogy a Manoppelloi Lepel jobb alsó sarkán kristály darabokat találtak, ez kézzelfogható bizonyítéka, a felbecsülhetelen értékű ereklye ellopásának. Német tudósok :Pfeiffer, Resch, Thiermeyer és Blandina nővér többéves kutatásai alapul szolgáltak a Badde által vezetett, újságírói nyomozásnak.
Ennek eredményéül szenzációs felfedezésre jutottak. A manoppelloi templomban található Veronika Kendője azonos az új Bazilika építésekor, 1608-ban, titokzatos körülmények között ellopott Kendővel.
Pfeiffer professzor biztos abban, hogy az Isteni Arckép a Manoppello-i Kendőn, a Krisztus sírjában keletkezett, az Úr feltámadása alatt. Ez a kendő gyolcsból van és az arc, mely a Torinói Leplen az elhúnyt arcának negatív képe, ezen a leplen pozitív kép. A kettő abszolut összhangban van. Ez ugyanaz az arc és feltételezhetjük, hogy a leplen és a kendőn lévő Krisztus képek a feltámadás pillanatában keletkeztek.
Ezek, a világon egyedülálló Krisztus Arcképek, melyeket nem emberi kéz festett, úgynevezett acheiropoietos.
1645-ben Donato do Bomba kapucinus megszerkesztette a Manoppelloi Krisztus Arckép történetét. Ezt a kéziratot a Kapucinusok Aqvilai tartományának levéltárában őrzik. E kéziratból megtudjuk, hogy 1506-ban Manoppelloban lakott dr. Antonio Leonelli. Egy napon ismerőseivel a templom előtti téren állt, amikor egy ismeretlen zarándok megkérte a doktort, hogy menjen vele be a templomba, mivel valami nagyon fontosat szeretne neki átadni. A templomban egy kis csomagot nyújtott át a doktornak. Leonelli kinyitotta a csomagot és egy gyönyörű Úr Jézus képet talált benne. Amikor azonban szerette volna megköszönni és vendégül hívni házába a vendéget, az nyomtalanul eltünt. A városban és környékén a keresés eredménytelennek bizonyult. Leonelli a saját házában egy kis oltárt épített , ahová elhelyezte a csodálatos Jézus Arcképet. Családjával naponta imádkoztak előtte.
A doktor halála után a rokonok veszekedni kezdtek a vagyon elosztása miatt.
Egyik közülük, Pankazio Petrucci katona, betört a lakásba és ellopta a felbecsülhetetlen értékű képet. Néhány év múlva Pankazio börtönbe került Chietibe.
Mivel a bírság kifizetéséhez pénzre volt szüksége, utasította feleségét, hogy adja el a képet. A vevő: dr.Antonio De Frabritis, manoppelloi lakos, engedelmeskedett a belső sugallatnak és 1638-ban az ereklyét átadta a kapucinusoknak, hogy minden hívő hozzá férjen és kifejezhesse tiszteletét a manoppelloi templomban.
1750-ben a kapuinusok elhatározták, hogy minden év májusának harmadik vasárnapján Szent Arckép ünnepet tartanak.
Pfeiffer professzor a törénet hitelességét kétségbe vonja és állítja, hogy a Veronika Kendője valóságban csak a XVII. század elején jutott el Manoppelloba. Az egész történetet csak azért találták ki, hogy megtévesszék a Vatikánt, amely az elveszett ereklyét kereste. Titok marad az út, amelyet századokon át tett meg a kép, mielőtt Manoppelloba került. Nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a XVI., vagy a XVII. század elején lopták el a Vatikáni Bazilikából. Minden esetre, minden jószándékú ember számára, a kereszténység legértékesebb ereklyéje marad, a Torinoi Lepel mellett.
Bruno Forte, híres teológus, a Chieti Egyházmegye érseke, a 2006-os évet, a Manoppelloi Szent Arckép Kegyhely Nagy Jubileumi évének nyilvánította ki.
2006. szepember 1-én ide zarándokolt XVI. Benedek szentatyánk.
Egyre több hívő jön Manoppelloba imádkozni és megtapasztalni Megváltónk szeretetteljes tekintetét.
„Istent nem látta soha senki. Az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, Aki az Atya ölén van.” (Jn 1,18 )
 

Mieczyslaw Piotrowski atya TChr.

 
Források: 1. Paul Badde: Isteni Arckép. Manoppelloi Lepel, Polwen, Radom 2006
2. Saverio Gaeta: Il Volto Risorto, Familia Christiana, 2005
3. Leszek Dokowicz: Interjuk: Paul Baddeval, Blandina Paschalis Schlömer nővérrel, Tiermeyer prof. és Resch professzorral.
korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86