Szerelemről és vágyról

Szerző: Jan Bilewicz

A nő iránt táplált szerelemnek és a nő utáni vágynak, nem csak semmi közük egymáshoz, de két különböző sarokponton állnak.

 

Szia !
Az utolsó levelemben 19 országban történt kutatásokról írtam, melyeknek témája a lakosság szekszualitása volt. Talán emlékeztek még arra, hogy az eredmények szerint, a lengyelek 12%-a nincs megelégedve a szekszuális együttléttel.
Azon gondolkodtam, vajjon miért olyan sok az elégedetlenség ezen a téren?
Az első, megtapasztalt következtetésem az volt, hogy elsősorban szabadnak kell lenni ahhoz, hogy az együttlét valami fontos, szép és örömet okozó legyen.
Szabadnak lenni, de nem abban a téves felfogásban, hogy azt csináljuk, amihez kedvünk van, (ez a függőséghez vezető út), ellenben szabadnak lenni a szekszuális kényszertől, vagyis a vágy impulzusaitól. Szekszuálisan cselekedhetek, de képes vagyok arra, hogy visszafogjam magam, még a gondolataimban is.
Ez a szabadság! Hogy megtanuljuk , mielőtt kisebb, vagy nagyobb függőség útjára lépünk. Vagy –vagy ! Ezek a lehetőségek. A függőségek soha nem hoznak boldogságot, (legfeljebb pillanatnyi kellemes érzést), ellenkezőleg – lealacsonyítják, degradálják az embert.
Szekszuálisan függő férfi a saját nemiségét rendkívül primitíven éli át.
Partnerét csak káros szenvedélye csillapítására használja fel és nehezen képzelhető el, hogy hosszútávon valamelyikük megelégedett lenne az együttléttel.
Lássuk most ezt az ügyet más szemszögből. A következő tézisből indulok ki: Ahhoz, hogy a szekszuális együttlét megelégedést hozzon, szükség van a nő és férfi közötti szerelemre. Ez azt jelenti, hogy az együttélés szerelemből fakad. Elsőként a szerelemnek kell megjelennie. Ennek igaz szerelemnek kell lennie, természetesen!
Legtöbben bizonyára tapsolnak. Az együttélésnek szerelemből kell kiindulnia...
Valóban így van? Nagyon ritkán, nagyon, nagyon ritkán!... Szemléld még egyszer az említett kutatási eredményeket! Miért nincsenek megelégedve az együttéléssel, ha az a szerelem kifejejezése? Az emberek többsége mégsincs vele megelégedve.
Talán, amit szerelemnek hívnak, egyáltalán nem az? Valóban, a „szerelem” szó, egyfajta zsák, amelybe minden belefér: valóság és illúzió, jó és rossz dolog, vágy, fiktív szerelem, „örömet” okozó dolgok, menekülés az egyedülléttől, stb.
Televizióban már hallottam, újságban is olvastam, hogy az örömlány szeretkezik kliensével, szeretkeznek pornográf filmben, szerelmeskednek az állatkák az erdei tisztáson... Nem gondolod, hogy valamit összetévesztettél?
Hollandiában, a világ „legmodernebb” és „leghaladóbb” országában híresztelni kezdték, hogy a pedofil emberek „szeretik” a gyerekeket és aki ezt nem érti, az nem ért semmit....
Min alapszik tehát a férfi igaz szerelme, amit egy nő iránt táplál? Honnan fogom tudni, - kérdezheted, - hogy milyen szerelemmel szeretlek? Igen , jó kérdés:
Honnan fogod tudni, hogy igazi, érett szerelemmel szeretlek? ...
Rögtön válaszolok erre a kérdésre.
A fenti példákból láthatod, hogy a médium keveri a szerelem és vágy meghatározását. Szerelem és vágy – van köztük valami közös?
Szent Pál írja: „Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.” (Gal 5,24.) Más helyen:
„Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.” (Kol 3,5)
Erős szavak: „elfojtani”, „keresztre feszíteni”...
A Szenírás szüntelen hív bennünket a felebaráti szeretetere. Ugyancsak Szent Pál írja: „Törekedjetek a szeretetre...” (1Kor 14,1)
A nő iránt táplált szerelemnek és a nő utáni vágynak, nemcsak semmi közük egymáshoz, de két különböző sarokpontban állnak.
A szerelem jó, építő, tiszteletet fejez ki, felelősséget , csodálatot jelent, alázatot, áldozatvállalást, stb. A vágy romboló, mert a nőt tággyá változtatja, a kívánság kielégítését szolgáló eszközzé, vagy jó féknek kezeli. A vágy vezeti a férfiakat a házassági csalásokhoz, pedofiliához, erőszakhoz, stb. – ezek a legdraszikusabb megnyilvánulások. Férfiaknak természetes hajlamuk van a vágyakozásra. Ez és más rossz hajlam az eredeti bűn fertőzésére vezethető vissza. Nem vagyunk mégsem rosszra ítélve. A bűnös vágyakozást le lehet és le kell győzni, tompítani, az isteni kegyelemmel (és csak ilyen módon!) Ezt nevezzük a tisztaság megőrzésének.
A vágyat nem veszíthetjük el egyszer és mindenkorra, mert nem változtathatjuk meg a természetünket örökre. Viszont ki lehet dolgozni a vágyainkat ellenőrző mechanizmust, vagyis megszerezni a tisztaság erényét. Minden férfinek választási lehetősége van : megengedni, hogy a vágy elhatalmasodjon a szívében és nem lesz helye a nő iránt táplált szerelemre, vagy megtanulni lecsillapítani vágyait és ezáltal helyet csinálni annak a szerelemnek, mely remélhetőleg szélesedni és erősödni fog. Az érett szerelem csak a tisztaság megőrzésén keresztül jelenik meg.
Mikor lesz érett a szerelem? Mikor fogom tudni, hogy már érett? Az érett szerelem örökre szeretné összekapcsolni életét a szeretett személlyel, jóban és rosszban. Az érett szerelem családot szeretne alapítani. Voltál – e már egyházi esküvőn? Ha igen, akkor emlékszel arra, amikor a pap, többek között megkérdezi a jegyespártól: „Akarjátok ezt a kapcsolatot jóban, rosszban....az élet végezetéig?” „Elfogadjátok a gyermekáldást Istentől?”... Érett szerelemmel akkor fogsz szeretni, ha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolod: „Igen ,akarom!”
 Így teljes felelősséggel tudod letenni a következő esküt: „Én (...) feleségül veszlek
és esküszöm neked (...), hogy szerelemben, hűségben, házassági tisztességben, holtomiglan, holtodiglan el nem hagylak.” (Gondolod, hogy mindenki, aki leteszi az esküt felelősséggel teszi? Attól tartok, hogy sok esetben más jön ki a szájon, mint ami a szívben van, máskülönben honnan is lenne annyi válás?)
Ha a szekszuális együttlét az ilyen érett és felelős szerelemből adódik, akkor biztosan ünnepet jelent, lelki lakomát, a titok átélését, a nő és férfi legintimebb átadási aktusát. Ellenkező esetben, ha a fiú bevallja a lánynak, hogy szereti, de nem akar örökké vele lenni, nem akar családot alapítani, nyilvánosan nem akar esküt tenni, akkor saját maga és a lány érdekében is fejlődnie kell, természetesen a tisztaság gyakorlása mellett. Ismétlem, hogy az érett szerelemhez csak a tisztaság megőrzésével jutunk el.
Egy gondolat ébredt fel bennem. Elgondolkodtál-e azon, hogy milyen célt szolgál a pornográfia? Nos, csakis a vágy kizárólagos ébresztését. Tehát ellenkező esetről van itt szó, mint amiről Szent Pál írt: „elfojtani”, „keresztre feszíteni”.
Kutatásokat folytatnak, hogy mi izgatja legjobban a pornónézőket és csak ezután készítik el a filmeket, vagy fényképeket. A pornográfia vágyat ébreszt, tehát „öli” a szerelmet. Hasonlóképpen működnek a divatdiktátorok is. Ők leginkább levetkőztetik a modelljeiket, akiknek feltétlenül „sexy”-nek kell lenniük, a vágyak ébresztésére.
A lányok először vetkőznek, (mert olyan a divat), utána csodálkoznak az őket ért bánásmód miatt. Idézek: „árú a piacon” . Ez természetesen nem mentesít bennünket, férfiakat attól a munkától, amely a szerelem eléréséhez vezet.
Mára ennyit a következő alkalomig. Szia!
korábbi   |   következő vissza

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86