Tiszta Szívek Orvosa

2009-11-25

Kedves Olvasó! A Tiszta Szívek Mozgalom (TSZM) a szeretet forradalma. Jézus alapította abban a pillanatban, amikor megszületett Betlehemben. Valóságos Isten valóságos emberré lett, egyesült velünk, gyógyít, megtisztítja szívünket, képessé tesz szeretni és megismerteti az igazi szeretet örömét.

 

A Tiszta Szívek Mozgalom a világ legnagyobb szívklinikája. Itt gyógyítja Jézus a bűnnel sebzett szíveket. Szeretetével alakítja az embert, és csodálatos, maga körül szeretetet sugárzó teremtménynyé varázsolja. Ha valaki rábízza szívét Jézusra, és megnyitja lelkét az imából, a bűnbánat szentségéből és az Oltáriszentségből áradó kegyelmek előtt, hamarosan megtapasztalja, ahogy szívében megszületik az Egyetlen, Igazi, Tiszta Szeretet. Akinek a szívében tiszta szeretet lakozik, arról mennyei szépség sugárzik. Akik egyesülnek Jézussal, és kegyelmi állapotban maradnak, a tiszta szeretet mennyei szépségében részesülnek. Ezért akarunk mindig, azután hogy csatlakoztunk a TSZM-hez, kegyelmi állapotban maradni, vagy ha kísértésbe esünk és súlyos bűnt követünk el, késedelem nélkül a bűnbánat szentségéhez járulni.
A Tiszta Szívek Klinikája mindig nyitva áll, vészhelyzet esetén is. Éjjel nappal hívhatjuk Jézust. Nincsenek reménytelen esetek, hiszen Jézus még a legsúlyosabb sebeket is meggyógyítja, a legkomolyabb betegségből is kigyógyít, a legkétségbeesettebb helyzetből is kiszabadít. Csak bízni kell benne „Minél nagyobb a nyomorúsága, annál nagyobb a lélek jogosultsága az irgalmamra. Buzdíts minden lelket arra, hogy bízzanak felfoghatatlan irgalmamban, mert mindenkit meg akarok menteni” – mondta egykor Szent Fausztina nővérnek. (Napló, 1182).


Szerkesztőségünkbe naponta érkeznek levelek fiataloktól, akik csatlakoznak a TSZM-hez. Alább idézünk néhányat közülük.

 

Ma úgy döntöttem, hogy csatlakozom a TSZM-hez. Meg akarom gyógyítani sebzett és megkeményedett szívemet. Imádkozzatok értem.

Isabelle

 

Az újságot olvasva úgy döntöttem, hogy szeretném, ha beírnának a Tiszta Szívek Könyvébe. Bár csak 15 éves vagyok, már régebben megfogadtam, hogy nászajándékba adom férjemnek a tisztaságomat. Nehéz feladatom lesz, de hiszem, hogy Jézus segíteni fog. A TSZM-hez való csatlakozás segít, hogy elkerüljem a bűnt. Küzdeni fogok a kísértések ellen, és imádkozni fogok, a többi TSZM tag erejéért és állhatatosságáért. Tiszta szívvel akarok szeretni, hogy ezáltal Jézushoz közelebb kerüljek. Kérem a nevemet beírni a Tiszta Szívek Könyvébe.
Magda


Szeretnék csatlakozni a TSZM-hez. Köszönöm ezt az apostolkodást, amely egy új generációt nevel. Teljes szívemből támogatom, és hiszem, hogy ezzel a kötelezettséggel megtanulom mi a valódi szeretet.

Christopher, 22 éves


Péternek hívnak. Margarettel össze fogunk házasodni. Három hónapja minden nap találkozunk. Sajnos nagyon nehezünkre esik a tisztaságunkat megőrizni, néha egy lépéssel tovább megyünk a megengedettnél. [2003. október 22-én Péter megint írt:] Azután, hogy elolvastuk a magazint, menyasszonyommal volt egy komoly beszélgetésünk. Ezután mindketten elmentünk gyónni, szentáldozáshoz járultunk és elmondtuk a Tiszta Szívek Imáját. Szeretnénk kitartani a TSZM alapelvei mellett. Kérjük imáikat és az erkölcsi támogatást.

Peter


Négy éve járok a világ legjobb fiújával. Naponta köszönöm Istennek, hogy őt adta nekem. Megfogadtuk, hogy szüzességünket Jézusnak ajánljuk. Nem egyszerű, de tudom, hogy szeretetünk Istentől való, és ezért ki fogunk tartani. Jézussal együtt legyőzzük a kísértést, és kibírjuk! Mindenkinek üzenem, aki kételkedik, hogy van élet szex nélkül is. Egy kapcsolatnak nem az a lényege, hogy két ember kielégítse egymás szexuális vágyát, hanem a szoros kötelék, amely két egymást szerető embert összeköt. Csak Jézussal együtt tudjuk legyőzni a bűnt! Ő a mi Utunk, az Igazságunk és Jézus maga az Élet! Ő a mi erősségünk, naponta önti szeretetünket a mi szívünkbe. Jézusom, bízom benned!
Martha


Ma csatlakozom a TSZM-hez. Megfotígérem, hogy betartom az ígéretet, amit a Tiszta Szívek Imájában vállalok. Ha súlyosan vétkezem, gyónni megyek. Kérem Jézust, hogy tanítson tiszta szívvel szeretni.
Monica


Mi is szeretnénk megosztani veletek a boldogságunkat. Mivel Jézus hozott minket össze, fölajánlottuk szüzességünket a Czestochowai Szűzanyának. Csak négy hónapja ismerjük egymást, és az együtt töltött idő nagyon értékes számunkra, hiszen iskoláink mérföldekre vannak egymástól. Isten szeretete soha nincs távol, és mindig számíthatunk rá! Kérjük nevünk beírását a TSZM tagjai közé. Közben pedig ígérjük, hogy új tagokat szerzünk e szép közösségbe.

Maggie & Bart


Hónapokon át tartó kétségek és vívódások után úgy döntöttem, hogy be szeretnék kerülni a TSZM tagjai közé. Bizonyos események az életemben meggyőztek arról, hogy nem szabad késlekednem. Az élet Jézussal sokkal színesebb, vidámabb és érdekesebb. […] Nehéz szavakkal kifejezni, hogy mit érzek. Mintha egy teljesen új fejezete kezdődne az életemnek. Örülök, hogy a TSZM tagja vagyok. Minden bűnt magam mögött hagyok. Teljesen új ember lettem. Köszönöm ezt az újságot. Annyi jót köszönhetek neki.

Agatha


Nagyon szeretnénk csatlakozni a TSZM-hez. Ez az egyetlen módja, hogy bűneinkből fölkeljünk. Sajnos eltévedtünk. Hisszük, hogy ez a fogadalom meggyógyítja a szívünket. Megpróbáljuk jóvátenni a sok rosszat, amit tettünk.
Cesar & Agatha


Nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy csatlakozom a TSZM-hez. Tudom, hogy nincs jobb módja a szeretetben való növekedésnek, mint Jézus és a Szűzanya példája. Az újságnak köszönhetően néhány éve megtudtam, micsoda ajándék a tiszta szív. Köszönöm!

Emily

 

Kedves olvasók! Jézus a TSZM-ben kezdi meggyógyítani sebzett szívünket. Ne kedvetlenedjünk el. A gyógyuláshoz sok türelem kell, és ez a folyamat hosszú időt vehet igénybe. Ha bízunk Istenben, számíthatunk a gyógyulásra. De a következő feltételeknek eleget kell tennünk. A napot kezdjük Istennek vagy a Szűzanyának való fölajánlással. Minden nap találjunk időt imára, munkára, tanulásra és pihenésre. Imában legyen személyes kapcsolatunk Jézussal és a Szűzanyával. Ismerjük meg Boldog Karolina Kozkowna, Teréz anya, Szt. Fausztina, Pio atya és más szentek életét. Támasszunk magas elvárásokat magunkkal szemben. Javasoljuk naponta elmondani a Tiszta Szívek imáját, egy vagy két tized rózsafüzér elimádkozását, szentírásolvasást, szentségimádást és gyakori szentáldozást. A havi szentgyónás nagyon fontos, de ne féljünk akár gyakrabban is gyónni, ha súlyos bűnt követünk el. Bármit is teszünk, tegyük azt teljes szívvel. Dolgozzunk, tanuljunk keményen, de sose felejtkezzünk el a testmozgásról. Sportoljunk. Ne pazaroljuk az időt értelmetlen show-műsorok nézésére. Próbáljunk meg böjtölni szerdánként és péntekenként. A Szentatya arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek körültekintőek és éberek. „Mit jelent az éberség? – kérdi – Azt jelenti, hogy valaki lelkiismeretes.
Azt jelenti, hogy nem hallgattatjuk el a lelkiismeretünket. A lelkiismeretesség azt jelenti, hogy a jót jónak, a gonoszt gonosznak tartjuk anélkül, hogy e kettőt összekevernénk. Hiszen a jót továbbfejleszteni, a gonoszságot viszont legyőzni kell. Ez alapvető fontosságú, és ezt nem lehet elnyomni vagy háttérbe szorítani. Sőt ellenkezőleg, mindig gondolnunk kell rá. Különösen akkor, amikor a körülmények miatt a gonoszságot mentegetni próbálnánk, ilyenkor kell látható helyre tenni gondolatainkban a jó lelkiismeret szavát, hogy bevilágítsa azt. Éppen akkor, amikor mások bűnösen viselkednek. Kedves barátaim! A ti feladatotok határozott ellenállást tanúsítani az erkölcsi romlás ellen – azok ellen a társadalmi romlások ellen, amelyeket most nem sorolok fel, de amelyeket mindannyian tökéletesen ismertek. Ezt kell hogy tegyétek, még ha mások nem így viselkednek is. […] Legyetek tehát éberek! Krisztus az Olajfák hegyén így szólt apostolaihoz: „Maradjatok itt, és virrasszatok velem, hogy kísértésbe ne essetek!” (Mt. 26,38) Ébernek lenni egyben azt is jelenti, hogy figyelmesek vagyunk másokkal szemben. Ne csak a saját érdekünk és véleményünk számítson. Az éberség az egész emberiség iránti felebaráti szeretetet is magában foglalja. (1983. június 18.)


Kedves olvasó! Urunk nagyon örül a TSZM-hez való csatlakozásunknak. Ki csatlakozhat? Bárki, aki föl akarja ajánlani szívét Krisztusnak, és meg akar tanulni szeretni tiszta szívvel. Mit kell tenni? Késznek kell lenni arra, hogy aki csatlakozik, teljesítse a Tiszta Szívek Imájában tett ígéreteit. Ha valaki elbukik? Azonnal gyónni megy, és igyekszik kegyelmi állapotban maradni. Mikor lehet csatlakozni a TSZM-hez? Bármikor! Először el kell menni gyónni, majd áldozni és el kell mondani a következő imát:


Tiszta Szívek imája:
Uram Jézus, hálás vagyok azért a szeretetért, amivel a rosszat jóvá teszed, a sebeket begyógyítod. Tisztítsd meg szívemet attól a rossztól, ami megakadályozza, hogy a tiszta szeretetet megismerjem. Uram, fölajánlom emlékezetemet, lelkemet, testemet, nemiségemet. Ígérem, hogy nem létesítek szexuális kapcsolatot, amíg nem részesülök a házasság szentségében. Mától kezdve nem veszek, olvasok vagy nézek pornó anyagokat. Minden nap imádkozom, olvasom a Szentírást, rendszeresen gyónok, áldozom, és a Szeretet Tíz Parancsolata szerint élek. Uram Jézus, légy mesterem. Taníts meg uralkodni szexuális vágyaimon és érzelmeimen. Segíts elkerülnöm mindent, ami gyengíti az akaratot: a cigarettát, az alkoholt és a drogokat. Taníts meg arra, hogy miként lehet a szeretet életem legfontosabb része. Szűzanya, vezess a hit útján, a szeretet forrásához, Jézushoz, hogy csak benne bízzam és csak benne higgyek.
Ámen!


Kérünk mindenkit, hogy tájékoztasson bennünket, ha e nagyon fontos fogadalom megtételét tervezi és szeretné, ha neve bekerülne a Tiszta Szívek Könyvébe. Cserébe küldünk neki egy különleges áldást.
Jézus örvend a vallomásoknak, amelyeket kapunk. Fontos, hogy megosszuk másokkal a gonosszal való küzdelem, a kudarcok és a győzelmek történetét. Kérjük minden TSZM tagnak az imáját lapunk apostoli szándékára. Mi is biztosítunk mindenkit imáinkról. Legőszintébb üdvözletünket küldjük mindenkinek. Szeretetünk és hitünk által szülessen újjá Jézus mindenki szívében!


M. Piotrowski atya
szerkesztőség

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86